معنی و ترجمه کلمه فرمول بندى کردن به انگلیسی فرمول بندى کردن یعنی چه

فرمول بندى کردن

formulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها