معنی و ترجمه کلمه physiological age به فارسی physiological age یعنی چه

physiological age


روانشناسى : سن فيزيولوژيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها