معنی و ترجمه کلمه ستاره ى بدبختى به انگلیسی ستاره ى بدبختى یعنی چه

ستاره ى بدبختى

disaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها