معنی و ترجمه کلمه national به فارسی national یعنی چه

national


ملى ،قومى ،وابسته به قوم ياملتى ،تبعه ،شهروند
قانون ـ فقه : تبعه ،ملى
بازرگانى : ملى
علوم نظامى : در سطح ملى


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها