معنی و ترجمه کلمه مخابره تلگرافى به انگلیسی مخابره تلگرافى یعنی چه

مخابره تلگرافى

telegraph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها