معنی و ترجمه کلمه rear echelon به فارسی rear echelon یعنی چه

rear echelon


رده عقب ،قسمت عقب جبهه
علوم نظامى : عقب جبهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها