معنی و ترجمه کلمه فریاد پیروزى به انگلیسی فریاد پیروزى یعنی چه

فریاد پیروزى

triumphant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها