معنی و ترجمه کلمه garage به فارسی garage یعنی چه

garage


توقفگاه ،در گاراژگذاردن ،پهلو گرفتن در ترعه
علوم مهندسى : گاراژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها