معنی و ترجمه کلمه mark up price inflation به فارسی mark up price inflation یعنی چه

mark up price inflation


بازرگانى : تورم ناشى از افزايش قيمت نسبت به هزينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها