معنی و ترجمه کلمه فریب خورى به انگلیسی فریب خورى یعنی چه

فریب خورى

gullibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها