معنی و ترجمه کلمه truck به فارسی truck یعنی چه

truck


خودرو نظامى ،معامله کردن ،سروکار داشتن با،مبادله ،معامله خرده ريز،بارکش ،کاميون ،واگن روباز،چرخ باربرى
عمران : کاميون
معمارى : کاميون بارکش
قانون ـ فقه : محصول باغ که به بازار حمل شود
بازرگانى : کاميون ،واگن قط ار
ورزش : کلاهک بالاى دکل
علوم نظامى : بالاترين بازوى دکل ناو
علوم دريايى : - masthead،بالاترين بازوى دکل ناو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها