معنی و ترجمه کلمه truck head به فارسی truck head یعنی چه

truck head


علوم نظامى : سکوى نظامى يا بارانداز کنار ايستگاه خودروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها