معنی و ترجمه کلمه فرضیه سیر تکامل به انگلیسی فرضیه سیر تکامل یعنی چه

فرضیه سیر تکامل

evolution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها