معنی و ترجمه کلمه decedent به فارسی decedent یعنی چه

decedent


(حق.ـامر ).شخص متوفى ،مرحوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها