معنی و ترجمه کلمه دون شمردن به انگلیسی دون شمردن یعنی چه

دون شمردن

scruff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها