معنی و ترجمه کلمه praise به فارسی praise یعنی چه

praise


تحسين ،پرستش ،تمجيد وستايش کردن ،نيايش کردن ،تعريف کردن ،ستودن
روانشناسى : ستايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها