معنی و ترجمه کلمه جدا کردن طول روى محور مختصات به انگلیسی جدا کردن طول روى محور مختصات یعنی چه

جدا کردن طول روى محور مختصات

abscise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها