معنی و ترجمه کلمه quarterage به فارسی quarterage یعنی چه

quarterage


قسط سه ماهه ،مزد سه ماهه ،خانه ،جا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها