معنی و ترجمه کلمه رازدار به انگلیسی رازدار یعنی چه

رازدار

confidant
confident
repository
secretary
tight lipped
tight mouthed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها