معنی و ترجمه کلمه accidentalism به فارسی accidentalism یعنی چه

accidentalism


پيش امد گرايى ،اتفاقى( بودن)،اتفاق ،(طب )تشخيص علائم گمراه کننده مرض ،اثرات تابش نور مصنوعى براشياء،(من ).تصادف گرايى ،فلسفه عرضى)arazy(،فلسفه صدفى)sodfy(،فرضيه(امر بدون علت )و(خود بخود بوجودامدن عالم )فلسفه ء عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها