معنی و ترجمه کلمه عدم تکافو به انگلیسی عدم تکافو یعنی چه

عدم تکافو

inadequacy
insufficience
insufficiency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها