معنی و ترجمه کلمه precede به فارسی precede یعنی چه

precede


مقدم بودن ،جلوتر بودن از،اسبق بودن بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها