معنی و ترجمه کلمه proliferate به فارسی proliferate یعنی چه

proliferate


پربار شدن ،زياد شدن ،کثير شدن ،بسط وتوسعه يافتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها