معنی و ترجمه کلمه hydro sol به فارسی hydro sol یعنی چه

hydro sol


ابوا،قطرات وذرات ريز اب در هوا،هيدروسل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها