معنی و ترجمه کلمه director به فارسی director یعنی چه

director


سرپرست تيم بولينگ ،هادى ،برج هدايت تير،هدايت کننده اتش ،فرنشين ،مدير،رئيس ،اداره کننده ،کارگردان ،هدايت کننده
الکترونيک : سوى دهنده
قانون ـ فقه : رئيس
بازرگانى : عضو هيئت مديره
ورزش : مدير يا رئيس مسابقه شمشير بازى
علوم هوايى : هواپيمايى قادر به هدايت يک رسانگر بدون سرنشين يا يک موشک
علوم نظامى : سرپرست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها