معنی و ترجمه کلمه مداد تراش به انگلیسی مداد تراش یعنی چه

مداد تراش

sharpener
sharper


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها