معنی و ترجمه کلمه power down به فارسی power down یعنی چه

power down


خاموش کردن يک کامپيوتر يا دستگاه جانبى اقداماتى که به هنگام خرابى برق يا قطع عمليات ممکن است توسط کامپيوتر براى حفاظت حالت پردازنده و جلوگيرى از خرابى ان يا دستگاههاى جانبى متصل به ان به اجرا درايد،قطع نيرو،قطع برق
کامپيوتر : خاموش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها