معنی و ترجمه کلمه with you به فارسی with you یعنی چه

with you


بى پرده با شما سخن خواهم گفت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها