معنی و ترجمه کلمه warner به فارسی warner یعنی چه

warner


اخطار کننده ،هشدارگر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها