معنی و ترجمه کلمه آسیاب بادى به انگلیسی آسیاب بادى یعنی چه

آسیاب بادى

windmill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها