معنی و ترجمه کلمه punctuation به فارسی punctuation یعنی چه

punctuation


نقطه گذارى ،نشان گذارى ،تاکيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها