معنی و ترجمه کلمه واقع در نزدیکى ناف به انگلیسی واقع در نزدیکى ناف یعنی چه

واقع در نزدیکى ناف

umbilical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها