معنی و ترجمه کلمه paired comparisons method به فارسی paired comparisons method یعنی چه

paired comparisons method


روانشناسى : روش مقايسه جفتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها