معنی و ترجمه کلمه paraboloid of revolution به فارسی paraboloid of revolution یعنی چه

paraboloid of revolution


معمارى : سهموى دوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها