معنی و ترجمه کلمه packaged software به فارسی packaged software یعنی چه

packaged software


نرم افزار بسته اى
کامپيوتر : بسته پيش نوشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها