معنی و ترجمه کلمه positive به فارسی positive یعنی چه

positive


مسلم ،واقعى ،نسخه اصلى عکس ،قطب مثبت باطرى الکتريسيته مثبت ،مثبت ،قطعى ،محقق ،يقين ،معين ،مطلق ،ساده
علوم مهندسى : عملى
الکترونيک : مثبت
معمارى : مثبت
قانون ـ فقه : عملى
روانشناسى : مثبت
علوم نظ امى : ارى يا تصديق مى کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها