معنی و ترجمه کلمه pressure group به فارسی pressure group یعنی چه

pressure group


روانشناسى : گروه فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها