معنی و ترجمه کلمه purposive behavior به فارسی purposive behavior یعنی چه

purposive behavior


روانشناسى : رفتار غايت نگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها