معنی و ترجمه کلمه فحش به انگلیسی فحش یعنی چه

فحش

abusive
cuss
damn
darn
malison
swear
swearword
sworn
vilification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها