معنی و ترجمه کلمه آبله مرغان به انگلیسی آبله مرغان یعنی چه

آبله مرغان

chicken pox
varicella

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها