معنی و ترجمه کلمه natural economy به فارسی natural economy یعنی چه

natural economy


اقتصاد طبيعى
بازرگانى : اقتصاد غير پولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها