معنی و ترجمه کلمه آب فلزى به انگلیسی آب فلزى یعنی چه

آب فلزى

cladding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها