معنی و ترجمه کلمه فحش دادن ناسزا به انگلیسی فحش دادن ناسزا یعنی چه

فحش دادن ناسزا

revile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها