معنی و ترجمه کلمه neurogenic به فارسی neurogenic یعنی چه

neurogenic


پى زاد،ايجاد کننده بافت عصبى ،داراى ريشه عصبى
روانشناسى : عصب زاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها