معنی و ترجمه کلمه nonnegative به فارسی nonnegative یعنی چه

nonnegative


نامنفى ،غير منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها