معنی و ترجمه کلمه آروغ به انگلیسی آروغ یعنی چه

آروغ

belch
burp


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها