معنی و ترجمه کلمه contact به فارسی contact یعنی چه

contact


کنتاکت ،ارتباط،تماس با دشمن علايم تشخيص هدف ،قطب اتصال ،محل اتصال ،تماس گرفتن ،تماس يافتن ،تماسى ،برخورد
علوم مهندسى : اتصال الکتريکى برخورد
الکترونيک : کنتاکت
روانشناسى : تماس
نجوم : تماس
علوم نظامى : تماس گرفتن کنتاکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها