معنی و ترجمه کلمه counterpoise به فارسی counterpoise یعنی چه

counterpoise


وزنه متقابل ،نيروى متعادل کننده ،نيروى مقاوم ،حالت تعادل ،وزن کردن ،سنجيدن
الکترونيک : سيم متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها