معنی و ترجمه کلمه cattle به فارسی cattle یعنی چه

cattle


احشام واغنام ،گله گاو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها