معنی و ترجمه کلمه champion به فارسی champion یعنی چه

champion


پهلوان ،قهرمان ،مبارزه ،دفاع کردن از،پشتيبانى کردن
ورزش : قهرمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها